Najprv zistíme, čo je Tvar. Vo Photoshope sú hlavné obrázky rastrové, to znamená, že pozostávajú z jednotlivých pixelov. Naproti tomu tvar je súbor vektorových údajov (vektorový obrázok). To znamená, že obrazec má vždy presné hranice, to znamená, že kvalita obrazca nezávisí od rozlíšenia. Tvar je geometrický objekt alebo oblasť určitého tvaru.
Takže ste si stiahli súbor s vektorovými tvarmi pre Photoshop.Tento súbor má oprávnenie csh. Aby ho Photoshop „uvidel“, musíte tento súbor umiestniť do príslušného priečinka programu.

Možnosti inštalácie tvarov do priečinkov Photoshopu.

Možnosť 1
Nahrať do priečinka Custom Shapes. Tento priečinok je skrytý, preto v Prieskumníkovi Windows vo vlastnostiach priečinka musíte povoliť položku „Zobraziť skryté súbory a priečinky“. Potom otvorte priečinok na
? pre Windows XP
C:Dokumenty a nastaveniaVaše používateľské menoÚdaje aplikácieAdobeAdobe Photoshop CS5PredvoľbyVlastné tvary
? a pre Vista a Windows 7 bude adresa: C:UsersVaše používateľské menoAppDataRoamingAdobeAdobe Photoshop CS5PresetsCustom Shapes
a načítajte doň súbor s tvarmi csh.. Potom na paneli nástrojov aktivujte „ Custom Shape Tool” (Custom Shape Tool)

Potom v hornej časti pracovného okna Photoshopu v hlavnom menu kliknite na šípky trojuholníka a vyberte riadok „Načítať tvary“ (Načítať tvary), môžete tiež vybrať „nahradiť tvary“ (Nahradiť tvary ), ak chcete, aby boli tvary aktuálne nainštalované vo Photoshope odstránené a nahradené novými.

Po kliknutí na jeden z týchto riadkov sa otvorí priečinok Custom Shapes s vaším csh súborom, ostáva už len naň dvakrát kliknúť ľavým tlačidlom myši.

Možnosť 2
Metóda je oveľa jednoduchšia a nemusíte hľadať priečinok Vlastné tvary v prieskumníkovi. Otvorte priečinok s naším súborom tvarov, skopírujte ho do schránky. Rovnako ako v prvej možnosti vyberte "Nástroj Custom Shape Tool" , potom vykonajte kroky 1, 2, 3 na obrázku vyššie, otvorí sa okno s priečinkom Custom Shapes a jednoducho tam vložte súbor csh.

Možnosť 3
Prostredníctvom správy predvolieb.
Skopírujte súbor s tvarmi do schránky. Prejdite do hlavnej ponuky záložka Upraviť ->správa nastavení (Úpravy ->Správca predvolieb), v okne, ktoré sa otvorí, vo výberovom poli v hornej časti vyberte položku Vlastné tvary a kliknite na tlačidlo Načítať umiestnené napravo od poľa s týmto riadkom.Otvorí sa aj okno s priečinkom Vlastné tvary a prilepte tam súbor.

Kategórie: