Niekedy nastanú situácie, keď nástroj Photoshopu nefunguje tak, ako by ste chceli.

V tomto prípade. s najväčšou pravdepodobnosťou nie je niečo v poriadku s možnosťami a nastaveniami tohto nástroja, ktoré sú upravené v paneli možností, a toto "nesprávne" nie je možné vidieť pri zbežnej vizuálnej kontrole panela.

Najjednoduchší spôsob, ako problém vyriešiť, je obnoviť predvolené výrobné nastavenia nástroja.

Ak to chcete urobiť, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu nástroja umiestnenú v úplne ľavej časti panela možností nástroja a kliknite na riadok „Obnoviť nástroj“ (Reset Tool). Nástroj sa okamžite obnoví na predvolené nastavenia.

Táto možnosť by sa však mala používať s určitou opatrnosťou, pretože pod riadkom "Obnoviť nástroj" je riadok "Obnoviť všetky nástroje" (Obnoviť všetky nástroje). Ak ho stlačíte, nastavenia úplne všetkých nástrojov z panela nástrojov sa obnovia na predvolené parametre, čo je len zriedka potrebné.

Kategórie: